Klass: 1:10 Touring ProStock [1:10 ProStock] / Heat tid: 1:15:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 02.06.2019 09:10:38
Heat 1 - Kval 1
Pos  Nr  Förare I Bästa tid [5] Varv  Definitiv tid Bästa tid Korr.
Joakim Liljeros   14.311 58  51:34.170 13.990  
Adam Mujagic   14.336 114  1:13:09.031 14.070  
Jörgen Wahlberg   14.400 123  1:12:36.147 14.254  
11  Peter Stensmar   14.546 109  1:14:00.940 14.439  
Elias Hedström   14.601 85  1:04:25.141 14.282  
10  Per Karlsson   14.871 89  1:15:17.474 14.469  
Dennis Sjölander   15.194 25  34:05.068 14.679  
12  Vilmer Gustafsson   15.314 137  1:09:04.271 14.940  
John Hedman   15.486 96  1:15:10.553 14.972  
10  Daniel Gustafsson   15.950 58  36:39.225 15.144  
11  Johan Hedlund   16.890 115  1:15:13.569 15.964  
12  Emil Hedström   18.130 87  1:09:42.690 17.823  

Laptimes
# Nr.  Adam Mujagic  Daniel Gustafsson  Dennis Sjölander  Elias Hedström  Emil Hedström  Joakim Liljeros  Johan Hedlund  John Hedman  Jörgen Wahlberg  Per Karlsson 
(1) 11.757  (6) 04:08.503  (3) 08.520  (4) 1:35.735  (5) 02:37.896  (10) 10:20.611  (7) 34.591  (12) 17:05.430  (12) 11:59.609  (12) 05:46.435 
(1) 15.640  (6) 18.351  (1) 15.849  (3) 18.788  (4) 43.611  (10) 18.863  (9) 08:44.306  (12) 19.817  (11) 19.905  (8) 19.892 
(2) 17.018  (6) 17.191  (1) 15.376  (3) 17.259  (4) 22.190  (10) 16.468  (9) 25.877  (12) 17.920  (11) 17.018  (8) 19.682 
(2) 15.324  (6) 16.325  (1) 15.399  (3) 17.365  (4) 20.748  (10) 15.272  (9) 20.075  (12) 16.262  (11) 16.799  (8) 15.691 
(2) 15.384  (5) 16.730  (1) 14.918  (3) 16.180  (4) 24.937  (10) 15.038  (9) 21.661  (12) 15.258  (11) 16.442  (8) 41.142 
(2) 18.972  (4) 16.248  (1) 15.348  (3) 15.195  (6) 1:07.561  (8) 18.229  (9) 21.155  (10) 15.477  (9) 15.743  (7) 32.402 
(2) 16.032  (4) 16.663  (1) 14.932  (3) 15.198  (7) 1:00.389  (6) 15.076  (9) 20.142  (8) 15.154  (9) 19.632  (7) 15.548 
(2) 15.937  (4) 17.186  (1) 18.482  (3) 15.143  (7) 20.885  (5) 14.852  (8) 17.517  (7) 15.920  (9) 15.881  (8) 16.100 
(2) 14.855  (5) 18.429  (1) 15.241  (2) 14.983  (7) 22.542  (5) 14.787  (9) 21.242  (7) 15.621  (9) 15.834  (8) 15.148 
(2) 16.318  (5) 15.873  (1) 15.269  (1) 15.331  (7) 19.119  (5) 14.752  (9) 18.519  (7) 15.714  (7) 15.656  (7) 18.295 
10  (2) 15.050  (5) 18.137  (1) 15.231  (1) 14.820  (8) 20.337  (2) 15.781  (9) 17.109  (7) 15.357  (7) 15.671  (6) 17.711 
11  (2) 14.943  (5) 18.159  (1) 18.208  (1) 14.740  (7) 22.065  (2) 14.604  (9) 21.470  (7) 17.986  (6) 15.100  (6) 27.518 
12  (3) 02:02.430  (6) 17.970  (1) 41.053  (1) 14.686  (7) 21.385  (2) 14.363  (9) 20.137  (7) 16.484  (6) 16.519  (6) 15.277 
13  (3) 22.983  (6) 15.725  (1) 16.143  (1) 14.953  (8) 31.166  (2) 14.310  (9) 17.278  (7) 16.424  (6) 15.255  (6) 18.159 
14  (3) 31.965  (6) 15.511  (2) 15.566  (1) 14.520  (8) 20.936  (2) 15.135  (10) 17.116  (8) 19.130  (6) 15.536  (6) 16.745 
15  (8) 29:44.967  (6) 25.660  (2) 14.679  (1) 15.134  (8) 19.085  (1) 14.528  (10) 24.450  (8) 15.675  (6) 15.378  (6) 19.541 
16  (8) 16.786  (6) 15.544  (2) 15.652  (1) 14.601  (8) 19.614  (1) 14.381  (10) 18.839  (8) 17.651  (6) 15.270  (6) 15.726 
17  (8) 18.009  (6) 17.876  (2) 16.755  (1) 14.900  (8) 36.187  (1) 14.497  (10) 18.056  (8) 15.458  (5) 15.139  (6) 16.861 
18  (8) 15.449  (7) 16.908  (5) 27:00.855  (1) 15.054  (8) 19.862  (1) 14.626  (10) 25.799  (8) 15.522  (5) 15.493  (6) 16.030 
19  (8) 15.026  (7) 15.371  (5) 18.250  (1) 14.900  (9) 22.126  (1) 14.346  (10) 17.169  (8) 15.249  (5) 15.110  (8) 06:41.005 
20  (8) 15.410  (7) 20.154  (5) 16.367  (1) 14.983  (10) 1:40.960  (1) 14.455  (10) 19.667  (8) 15.013  (5) 15.290  (8) 16.830 
21  (8) 14.944  (7) 16.950  (5) 15.567  (1) 14.895  (11) 22.363  (1) 15.164  (10) 22.759  (8) 16.461  (4) 14.838  (9) 20.344 
22  (5) 14.961  (7) 19.866  (5) 15.435  (1) 14.835  (11) 19.555  (1) 18.327  (10) 18.386  (8) 15.408  (4) 15.148  (9) 15.893 
23  (5) 17.575  (7) 18.227  (5) 15.317  (1) 14.946  (11) 21.244  (1) 14.978  (11) 04:39.649  (8) 15.492  (4) 15.098  (9) 15.818 
24  (5) 14.840  (7) 18.104  (5) 15.186  (1) 14.781  (11) 27.423  (1) 14.345  (11) 18.644  (8) 15.413  (4) 15.247  (9) 16.323 
25  (5) 14.878  (7) 29.657  (5) 25.470  (1) 15.192  (11) 18.333  (1) 14.920  (11) 43.574  (8) 18.048  (4) 15.339  (9) 15.201 
26  (5) 14.766  (8) 18.388     (1) 15.169  (11) 18.214  (1) 14.334  (11) 17.750  (8) 15.402  (4) 14.979  (8) 15.646 
27  (5) 14.945  (8) 16.707     (1) 14.836  (11) 1:10.605  (1) 14.471  (11) 19.343  (8) 16.830  (4) 16.129  (8) 15.048 
28  (5) 14.901  (8) 1:23.844     (1) 14.763  (12) 30:18.792  (1) 14.544  (11) 17.468  (8) 15.381  (4) 16.149  (7) 15.157 
29  (5) 14.685  (10) 13:55.837     (1) 14.964  (12) 24.224  (1) 26:33.441  (11) 22.553  (8) 15.483  (4) 15.138  (6) 15.358 
30  (5) 15.238  (10) 17.190     (1) 15.185  (12) 25.009  (1) 15.359  (11) 17.939  (9) 19:52.556  (4) 15.237  (6) 15.726 
31  (5) 14.726  (10) 18.438     (1) 15.001  (12) 18.922  (1) 19.582  (11) 19.468  (9) 21.385  (4) 15.255  (6) 17.848 
32  (5) 14.601  (10) 21.476     (1) 15.057  (12) 19.863  (1) 14.936  (11) 21.148  (9) 18.799  (4) 15.191  (6) 15.736 
33  (5) 15.249  (10) 15.144     (1) 14.939  (12) 20.408  (1) 16.172  (11) 17.130  (9) 15.675  (4) 15.007  (6) 15.280 
34  (5) 14.676  (10) 16.528     (1) 15.150  (12) 21.778  (1) 14.191  (11) 17.001  (9) 15.644  (4) 15.152  (6) 15.103 
35  (5) 14.657  (10) 16.123     (1) 14.898  (12) 18.334  (1) 14.311  (11) 23.459  (9) 15.408  (4) 15.114  (6) 18.388 
36  (5) 39.857  (10) 15.577     (1) 14.774  (12) 18.089  (1) 14.588  (11) 23.220  (9) 15.007  (4) 15.652  (6) 15.639 
37  (5) 04:24.451  (10) 16.381     (1) 14.810  (12) 19.423  (1) 14.527  (11) 18.287  (9) 19.613  (4) 15.019  (6) 15.265 
38  (5) 16.935  (10) 18.315     (1) 16.843  (12) 19.074  (1) 14.232  (11) 17.743  (9) 17.864  (4) 14.911  (6) 17.137 
39  (5) 15.427  (10) 17.626     (1) 14.853  (12) 21.099  (1) 14.134  (11) 17.275  (9) 16.393  (4) 14.966  (6) 15.682 
40  (5) 16.321  (10) 27.981     (1) 14.660  (12) 18.113  (1) 14.736  (11) 17.131  (9) 15.053  (4) 14.704  (6) 15.146 
41  (5) 14.730  (10) 16.608     (1) 15.557  (12) 20.284  (1) 15.513  (11) 16.879  (9) 18.750  (4) 21.271  (6) 15.422 
42  (5) 14.676  (10) 16.308     (1) 15.726  (12) 18.098  (1) 28.455  (11) 19.011  (9) 20.104  (4) 15.425  (6) 15.377 
43  (5) 14.519  (10) 17.647     (1) 49.136  (12) 02:33.167  (1) 15.028  (11) 22.080  (9) 15.423  (4) 15.089  (6) 16.444 
44  (5) 14.337  (10) 44.928     (1) 15.391  (12) 20.520  (1) 14.004  (11) 04:04.609  (9) 15.819  (4) 10:20.677  (6) 17.708 
45  (2) 14.503  (10) 15.733     (1) 15.328  (12) 18.721  (1) 14.561  (11) 19.483  (9) 20.988  (4) 22.320  (7) 25:16.713 
46  (2) 14.519  (10) 17.132     (1) 20.219  (12) 18.274  (1) 13.994  (11) 19.598  (9) 17.808  (4) 17.007  (7) 23.319 
47  (2) 15.327  (10) 16.979     (1) 14.987  (12) 20.453  (1) 14.530  (11) 17.886  (9) 18.182  (4) 15.722  (7) 17.290 
48  (2) 14.573  (10) 19.241     (2) 14.589  (12) 18.370  (1) 14.466  (11) 23.086  (9) 15.777  (4) 15.937  (7) 16.006 
49  (2) 14.448  (10) 17.096     (2) 17.912  (12) 18.180  (1) 14.648  (11) 1:59.115  (9) 18.050  (4) 15.407  (7) 16.212 
50  (2) 14.558  (10) 17.349     (2) 14.756  (12) 1:12.186  (1) 19.078  (11) 25.035  (9) 19.344  (4) 14.963  (7) 15.365 
51  (2) 14.337  (10) 15.746     (2) 14.912  (12) 18.030  (1) 14.391  (11) 20.970  (9) 15.609  (4) 15.716  (7) 14.979 
52  (2) 14.289  (10) 17.175     (2) 14.584  (12) 18.923  (1) 14.864  (11) 18.135  (9) 15.129  (4) 15.419  (7) 15.327 
53  (2) 14.603  (10) 20.781     (2) 14.938  (12) 19.180  (1) 13.990  (11) 17.754  (9) 15.442  (4) 15.406  (7) 15.135 
54  (2) 14.300  (10) 15.996     (2) 35.688  (12) 18.769  (1) 14.217  (11) 20.765  (9) 17.973  (4) 15.001  (6) 14.914 
55  (2) 14.672  (10) 19.185     (4) 40:34.373  (12) 50.466  (1) 14.399  (11) 16.415  (9) 15.960  (4) 15.258  (6) 15.300 
56  (2) 14.558  (10) 20.255     (4) 16.288  (12) 20.684  (1) 14.289  (11) 16.798  (9) 15.709  (4) 14.856  (6) 15.153 
57  (2) 14.435  (10) 16.504     (4) 15.061  (12) 18.162  (1) 23.428  (11) 16.854  (9) 17.498  (4) 14.674  (6) 15.148 
58  (2) 16.955  (10) 17.689     (4) 14.995  (12) 18.220  (1) 14.049  (11) 16.499  (9) 15.366  (4) 14.914  (6) 16.466 
59  (2) 14.907        (4) 14.610  (12) 18.023     (11) 17.884  (9) 18.407  (4) 14.591  (6) 17.321 
60  (2) 14.345        (4) 14.685  (12) 19.545     (11) 24.431  (9) 15.864  (4) 14.910  (6) 14.823 
61  (2) 14.282        (4) 16.742  (12) 20.050     (11) 18.667  (9) 18.963  (4) 14.921  (6) 15.027 
62  (2) 14.743        (4) 14.851  (12) 18.184     (11) 16.463  (9) 16.031  (4) 15.007  (6) 15.867 
63  (2) 14.590        (4) 14.287  (12) 27.254     (11) 18.569  (9) 15.767  (4) 14.703  (6) 15.312 
64  (2) 14.717        (4) 14.283  (12) 17.823     (11) 17.595  (9) 16.229  (4) 14.822  (6) 17.614 
65  (2) 14.616        (4) 14.282  (12) 19.191     (11) 21.766  (9) 07:06.734  (4) 14.568  (6) 15.097 
66  (2) 29.380        (4) 15.824  (12) 18.120     (11) 21.136  (9) 17.630  (4) 14.996  (6) 15.198 
67  (2) 14.637        (3) 14.545  (12) 18.022     (11) 15.964  (9) 16.225  (4) 15.026  (6) 18.905 
68  (2) 14.495        (3) 16.665  (12) 17.855     (11) 18.994  (9) 15.595  (4) 14.743  (6) 13:27.920 
69  (2) 14.514        (3) 14.843  (12) 17.998     (11) 20.464  (9) 15.792  (4) 14.719  (6) 16.350 
70  (2) 14.427        (3) 14.429  (12) 18.657     (11) 22.875  (9) 15.717  (4) 14.682  (6) 14.872 
71  (2) 14.162        (3) 14.581  (12) 23.694     (11) 19.457  (9) 15.852  (4) 14.739  (6) 17.580 
72  (2) 14.327        (3) 14.747  (12) 18.329     (11) 16.563  (9) 18.397  (4) 15.061  (6) 15.586 
73  (2) 14.254        (3) 14.884  (12) 18.205     (11) 25.643  (9) 20.217  (4) 14.638  (6) 14.663 
74  (2) 14.916        (3) 14.367  (12) 20.468     (11) 19.731  (9) 15.090  (4) 14.773  (6) 15.415 
75  (2) 14.484        (3) 15.030  (12) 18.008     (11) 18.860  (9) 15.399  (4) 16.024  (6) 14.884 
76  (2) 14.643        (3) 14.367  (12) 18.116     (11) 22.552  (9) 16.103  (4) 14.744  (6) 14.896 
77  (2) 14.248        (3) 16.464  (12) 18.025     (11) 20.019  (9) 40.394  (4) 14.945  (6) 18.694 
78  (2) 14.983        (3) 14.673  (12) 18.126     (11) 05:02.969  (9) 17.312  (4) 14.564  (6) 15.714 
79  (2) 07:47.104        (3) 18.447  (12) 18.410     (11) 18.863  (9) 15.813  (5) 17:48.790  (6) 14.790 
80  (2) 27.642        (3) 14.465  (12) 18.925     (11) 19.924  (9) 19.092  (5) 20.719  (6) 14.512 
81  (2) 15.470        (3) 14.561  (12) 17.902     (11) 21.715  (9) 15.331  (5) 16.413  (6) 17.702 
82  (2) 15.713        (3) 14.726  (12) 18.371     (11) 17.122  (9) 15.447  (5) 15.873  (6) 15.503 
83  (2) 14.953        (3) 14.533  (12) 18.470     (11) 20.872  (9) 16.502  (5) 18.742  (6) 14.469 
84  (2) 14.529        (3) 14.863  (12) 19.277     (11) 17.034  (9) 03:35.123  (5) 15.205  (6) 15.202 
85  (2) 14.655        (3) 14.928  (12) 23.223     (11) 19.384  (9) 17.775  (5) 16.054  (6) 14.909 
86  (2) 15.374           (12) 19.022     (11) 17.073  (9) 15.948  (5) 15.024  (6) 15.161 
87  (2) 30.099           (12) 30.244     (11) 1:40.668  (9) 16.632  (5) 14.732  (6) 14.616 
88  (2) 15.738                 (11) 52.930  (9) 15.694  (5) 14.859  (6) 15.293 
89  (2) 14.357                 (11) 05:08.354  (9) 14.972  (5) 15.054  (6) 17.825 
90  (2) 14.518                 (11) 22.456  (9) 15.103  (5) 14.679    
91  (2) 15.125                 (11) 17.333  (9) 1:37.082  (5) 16.725    
92  (2) 14.579                 (11) 16.470  (9) 15.509  (5) 14.699    
93  (2) 14.364                 (11) 20.021  (9) 19.148  (5) 14.689    
94  (2) 14.552                 (11) 20.125  (9) 16.675  (5) 1:35.683    
95  (2) 14.484                 (11) 18.047  (9) 16.451  (5) 15.332    
96  (2) 14.133                 (11) 20.933  (9) 15.770  (5) 16.570    
97  (2) 14.343                 (11) 17.174     (5) 14.352    
98  (2) 14.424                 (11) 18.625     (5) 14.788    
99  (2) 14.991                 (11) 22.811     (5) 14.754    
100  (2) 15.264                 (11) 16.613     (5) 14.594    
101  (2) 14.448                 (11) 17.515     (5) 15.098    
102  (2) 14.070                 (11) 20.480     (5) 14.615    
103  (2) 14.375                 (11) 17.018     (5) 14.392    
104  (2) 14.461                 (11) 17.700     (4) 14.355    
105  (2) 14.874                 (11) 22.636     (3) 14.385    
106  (2) 14.267                 (11) 18.743     (3) 14.425    
107  (2) 14.469                 (11) 21.301     (3) 14.443    
108  (2) 14.402                 (11) 16.833     (3) 14.477    
109  (2) 15.359                 (11) 07:42.939     (3) 14.395    
110  (2) 14.476                 (11) 18.717     (3) 14.701    
111  (2) 14.620                 (11) 16.522     (3) 14.836    
112  (2) 14.469                 (11) 20.243     (3) 14.349    
113  (2) 14.404                 (11) 17.512     (3) 14.631    
114  (2) 15.029                 (11) 17.922     (3) 14.684    
115                    (11) 19.265     (3) 14.691    
116                          (3) 14.552    
117                          (3) 14.350    
118                          (3) 15.063    
119                          (3) 14.254    
120                          (3) 14.530    
121                          (3) 14.472    
122                          (3) 14.739    
123                          (3) 18.589    
124                               
125                               
126                               
127                               
128                               
129                               
130                               
131                               
132                               
133                               
134                               
135                               
136                               
137                               

# Nr.  Peter Stensmar  Vilmer Gustafsson                         
(12) 04:47.122  (12) 02:06.825                         
(7) 18.730  (4) 1:10.232                         
(7) 15.334  (5) 29.448                         
(7) 15.386  (5) 18.586                         
(7) 16.338  (4) 16.402                         
(4) 15.338  (4) 16.590                         
(4) 14.909  (4) 16.030                         
(3) 15.077  (4) 30.312                         
(3) 15.599  (5) 15.944                         
(2) 14.728  (5) 24.665                         
10  (2) 15.112  (6) 15.453                         
11  (2) 15.868  (6) 15.761                         
12  (2) 14.783  (6) 15.908                         
13  (2) 14.995  (6) 15.673                         
14  (2) 18.980  (5) 16.491                         
15  (3) 12:06.621  (5) 17.911                         
16  (3) 15.230  (5) 15.492                         
17  (3) 18.309  (5) 17.203                         
18  (3) 15.341  (5) 15.890                         
19  (3) 15.251  (5) 15.260                         
20  (3) 15.250  (5) 16.065                         
21  (3) 14.488  (5) 17.978                         
22  (3) 14.891  (5) 15.801                         
23  (3) 14.656  (5) 15.477                         
24  (3) 15.025  (5) 16.079                         
25  (3) 14.692  (5) 18.285                         
26  (3) 14.862  (5) 15.851                         
27  (3) 14.697  (5) 15.704                         
28  (3) 14.836  (5) 15.300                         
29  (3) 15.107  (5) 42.569                         
30  (3) 15.059  (5) 16.985                         
31  (3) 14.457  (6) 15.325                         
32  (3) 14.771  (6) 16.305                         
33  (3) 14.602  (6) 16.672                         
34  (2) 14.528  (6) 15.329                         
35  (2) 22.876  (6) 16.660                         
36  (2) 47.691  (6) 15.476                         
37  (2) 14.741  (6) 15.549                         
38  (2) 15.085  (6) 16.368                         
39  (2) 14.760  (6) 16.281                         
40  (2) 14.897  (6) 15.667                         
41  (2) 15.163  (7) 15.591                         
42  (2) 15.520  (7) 19.400                         
43  (2) 15.322  (7) 20.889                         
44  (2) 15.127  (7) 39.659                         
45  (2) 14.928  (7) 17.095                         
46  (2) 15.210  (7) 17.514                         
47  (2) 15.334  (7) 15.955                         
48  (2) 14:41.068  (7) 15.709                         
49  (2) 19.180  (7) 16.055                         
50  (2) 21.968  (7) 15.611                         
51  (2) 17.437  (9) 04:35.580                         
52  (2) 14.530  (9) 16.568                         
53  (2) 14.933  (9) 15.451                         
54  (2) 14.439  (9) 15.377                         
55  (2) 16.188  (9) 15.577                         
56  (2) 16.424  (9) 17.192                         
57  (2) 15.693  (9) 16.617                         
58  (2) 15.633  (9) 15.950                         
59  (2) 17.959  (9) 15.393                         
60  (2) 14.925  (9) 33.469                         
61  (2) 15.547  (9) 15.557                         
62  (3) 06:27.024  (9) 15.668                         
63  (3) 18.594  (9) 15.555                         
64  (3) 15.471  (9) 15.390                         
65  (3) 17.342  (9) 15.964                         
66  (3) 14.728  (9) 15.576                         
67  (3) 15.137  (9) 15.622                         
68  (3) 28.260  (9) 15.893                         
69  (3) 15.015  (9) 15.657                         
70  (3) 14.689  (9) 15.224                         
71  (3) 14.956  (9) 16.104                         
72  (3) 14.685  (9) 15.927                         
73  (3) 15.022  (9) 15.443                         
74  (3) 14.699  (9) 15.173                         
75  (3) 14.811  (9) 15.186                         
76  (3) 15.455  (7) 15.314                         
77  (3) 14.713  (7) 15.492                         
78  (3) 14.467  (7) 17.332                         
79  (3) 14.986  (7) 49.393                         
80  (4) 07:57.797  (7) 15.276                         
81  (4) 15.219  (7) 15.629                         
82  (4) 16.379  (7) 15.080                         
83  (4) 14.704  (7) 15.252                         
84  (4) 26.414  (7) 15.457                         
85  (5) 14.940  (7) 15.194                         
86  (5) 14.610  (7) 15.589                         
87  (5) 16.030  (7) 16.111                         
88  (5) 14.662  (7) 15.985                         
89  (5) 14.707  (7) 14.940                         
90  (5) 15.660  (7) 15.571                         
91  (5) 15.609  (7) 15.511                         
92  (5) 14.724  (7) 17.144                         
93  (5) 14.858  (7) 18.370                         
94  (5) 14.620  (7) 15.733                         
95  (5) 14.628  (7) 15.381                         
96  (5) 14.489  (7) 15.426                         
97  (5) 14.537  (7) 15.795                         
98  (4) 14.457  (7) 15.481                         
99  (4) 17.597  (7) 15.493                         
100  (4) 14.847  (8) 21:44.048                         
101  (4) 14.551  (8) 16.536                         
102  (4) 14.517  (8) 18.079                         
103  (4) 14.578  (8) 15.839                         
104  (4) 14.461  (8) 17.191                         
105  (4) 17.981  (8) 15.142                         
106  (4) 15.526  (8) 16.016                         
107  (4) 14.616  (8) 15.529                         
108  (4) 14.809  (8) 18.313                         
109  (4) 14.809  (8) 15.378                         
110     (8) 15.704                         
111     (8) 19.877                         
112     (8) 15.475                         
113     (8) 15.477                         
114     (8) 51.889                         
115     (8) 16.028                         
116     (8) 16.053                         
117     (8) 15.107                         
118     (8) 16.073                         
119     (8) 15.453                         
120     (8) 15.648                         
121     (8) 15.213                         
122     (8) 17.728                         
123     (8) 15.344                         
124     (8) 15.600                         
125     (8) 15.602                         
126     (8) 15.180                         
127     (8) 17.044                         
128     (8) 20.425                         
129     (8) 16.667                         
130     (8) 38.746                         
131     (8) 15.800                         
132     (8) 18.337                         
133     (8) 15.816                         
134     (8) 15.263                         
135     (8) 15.691                         
136     (8) 16.121                         
137     (8) 26.497                         

Rekord
  Klass 1:10 ProStock Dagsrekord
 Bästa tid 00:13.990 (53) (02.06.2019) Joakim Liljeros 00:13.990 (53) Joakim Liljeros
 Träning 14 04:49.108 (02.06.2019) 5554163/0 14 04:49.108 5554163/0
 Kvalificering 58 51:34.170 (02.06.2019) Joakim Liljeros 58 51:34.170 Joakim Liljeros
 Final 18 05:13.789 (02.06.2019) John Hedman 18 05:13.789 John Hedman