Slutlig resultatlista  -  1:10 FF [1:10 FWD]
Placering  Förare Klubb 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  5. Heat  Heat Poäng per heat Poäng Kval 
Peter FWD Skellefteå MS 14 5:02.232 (2)  15 5:19.125 (1)  14 5:06.951 (4)  14 5:02.327 (2)  15 5:15.508 (1)  A 5:1, 2:1 [1:2, 4:2, 3:4] 2 1 0:20.651 (3) 
Thomas FWD Sandberg Skellefteå MS 14 5:01.911 (1)  14 5:06.712 (4)  13 5:22.594 (7)  14 5:02.019 (1)  15 5:16.237 (2)  A 1:1, 4:1 [5:2, 2:4, 3:7] 2 1 0:20.436 (2) 
Anders FWD Skellefteå MS 14 5:14.731 (4)  14 5:06.314 (3)  14 5:02.581 (1)  14 5:05.662 (3)  14 5:04.618 (3)  A 3:1, 5:3 [4:3, 2:3, 1:4] 4 - (-) 
Gordon Karlsson Skellefteå MS 14 5:08.087 (3)  14 5:00.690 (2)  14 5:05.894 (3)  13 5:09.013 (6)  14 5:19.810 (5)  A 2:2, 3:3 [1:3, 5:5, 4:6] 5 1 0:21.364 (4) 
Michael FWD Skellefteå MS 14 5:16.598 (5)  14 5:15.428 (5)  14 5:03.164 (2)  14 5:20.139 (4)  14 5:06.148 (4)  A 3:2, 5:4 [4:4, 2:5, 1:5] 6 1 0:20.069 (1) 
Hans Schertel Skellefteå MS 14 5:17.817 (6)  13 5:01.299 (6)  14 5:17.648 (5)  13 5:00.659 (5)  13 5:04.312 (6)  A 3:5, 4:5 [1:6, 2:6, 5:6] 10 1 0:21.692 (5) 
Gunnar FWD Skellefteå MS 12 5:14.634 (7)  12 5:19.329 (7)  13 5:15.177 (6)  11 5:14.086 (8)  13 5:15.812 (7)  A 3:6, 5:7 [1:7, 2:7, 4:8] 13 1 0:22.782 (6) 
Niklas "Lumme" Lundmark Skellefteå MS 7 5:24.386 (8)  10 5:23.978 (8)  11 5:06.191 (8)  12 5:16.361 (7)  4 1:54.809 (8)  A 4:7, 3:8 [2:8, 1:8, 5:8] 15 1 0:43.168 (7)