Klass: NTCC F1/FWD [NTCC F1/FWD] / Heat tid: 5:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 06.06.2021 12:30:26
Final A - Final 3
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Kenth Berthilsson   15.535 19  5:04.519 15.083 16.027 0.235
Anders Wågstedt   15.697 19  5:08.188 15.370 16.220 0.238
Peter Stensmar   15.501 19  5:09.766 15.245 16.303 0.419
Jörgen Whalberg   15.189 19  5:13.626 15.189 16.506 0.458
Simon Frederiksen   14.833 19  5:13.735 14.833 16.512 1.922
Johnny Frederiksen   22.574 19  5:17.223 15.282 16.695 1.625
Valdemar Vikström   17.219 12  4:43.466 17.219 23.622 6.537
Joachim Liljeros   16.022 2:28.664 15.456 18.583 0.574

Laptimes
# Nr.  Kenth Berthilsson  Anders Wågstedt  Peter Stensmar  Jörgen Whalberg  Simon Frederiksen  Johnny Frederiksen  Valdemar Vikström  Joachim Liljeros       
(1) 09.450  (5) 09.883  (2) 10.136  (6) 10.694  (4) 09.467  (3) 08.746  (8) 11.326  (7) 20.506       
(2) 15.587  (4) 16.168  (5) 16.094  (6) 16.249  (3) 15.947  (1) 15.925  (7) 17.237  (8) 16.855       
(1) 16.092  (3) 15.648  (5) 16.045  (6) 16.317  (2) 15.927  (4) 17.382  (7) 17.919  (8) 15.456       
(1) 15.132  (3) 15.489  (4) 15.534  (6) 15.709  (2) 15.454  (5) 16.065  (8) 34.534  (7) 16.495       
(1) 15.403  (3) 15.542  (5) 15.905  (6) 16.375  (2) 15.052  (4) 15.423  (8) 17.906  (7) 16.663       
(1) 15.083  (3) 15.671  (5) 17.176  (6) 16.163  (2) 15.334  (4) 16.668  (8) 29.047  (7) 15.612       
(1) 15.441  (3) 15.494  (5) 15.404  (6) 15.792  (2) 15.692  (4) 15.295  (8) 17.696  (7) 15.555       
(1) 15.470  (3) 15.923  (5) 15.476  (6) 16.074  (2) 15.429  (4) 15.282  (8) 28.999  (7) 15.500       
(1) 15.532  (3) 15.502  (5) 15.771  (6) 15.668  (2) 15.471  (4) 15.565  (8) 18.381  (7) 16.022       
(1) 15.858  (2) 15.611  (4) 15.245  (5) 16.654  (6) 22.859  (3) 15.673  (7) 24.968          
10  (1) 15.681  (2) 15.717  (4) 15.361  (6) 16.938  (5) 15.174  (3) 15.498  (7) 30.884          
11  (1) 15.460  (2) 16.250  (4) 15.674  (6) 15.429  (5) 15.333  (3) 15.949  (7) 17.350          
12  (1) 15.584  (2) 15.444  (4) 15.681  (6) 15.869  (5) 15.285  (3) 15.535  (7) 17.219          
13  (1) 15.854  (2) 15.693  (4) 15.878  (5) 15.985  (6) 19.493  (3) 15.960             
14  (1) 15.531  (2) 15.875  (4) 15.507  (5) 16.091  (6) 15.413  (3) 15.522             
15  (1) 15.493  (2) 15.370  (3) 15.951  (5) 15.405  (6) 15.706  (4) 16.748             
16  (1) 15.428  (2) 15.524  (3) 15.906  (5) 16.099  (6) 15.258  (4) 15.827             
17  (1) 15.574  (2) 15.915  (3) 15.927  (5) 15.384  (6) 15.289  (4) 15.895             
18  (1) 15.331  (2) 15.772  (3) 15.594  (5) 15.542  (6) 15.319  (4) 15.691             
19  (1) 15.535  (2) 15.697  (3) 15.501  (4) 15.189  (5) 14.833  (6) 22.574             

Rekord
  Klass NTCC F1/FWD Dagsrekord
 Bästa tid 00:12.498 (14) (06.06.2021) 7853227/0 00:12.498 (14) 7853227/0
 Träning - -
 Kvalificering 50 15:08.099 (05.06.2021) Kenth Berthilsson 50 15:08.099 Kenth Berthilsson
 Final 23 05:02.969 (06.06.2021) 7853227/0 23 05:02.969 7853227/0