Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 11:21:42
Heat 4 - Kval 2
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Linus Hollström 31 6:10.558 8.164 11.824
2 Alexander Wågstedt 30 6:03.813 11.529 12.127
3 Albin Kihlgren 30 6:04.260 11.604 12.142
4 Emil Edlund 30 6:09.535 11.632 12.317
5 Thomas Sandberg 30 6:13.147 11.949 12.438
6 Max Lundström 29 6:06.271 11.813 12.630

Laptimes
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 4  # 5  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
08.164  11.777  11.963  12.224  12.078  12.102             
12.112  11.529  12.815  11.710  12.109  12.227             
11.943  11.748  11.878  11.825  12.355  12.141             
11.881  12.078  11.604  11.632  12.377  12.448             
12.065  11.567  11.816  11.737  12.139  12.229             
11.894  11.806  11.930  11.828  12.644  12.969             
11.805  11.814  13.202  12.028  12.329  13.881             
12.029  11.781  12.016  13.363  12.852  12.296             
11.903  11.580  11.873  12.091  12.123  12.372             
10  11.964  11.565  11.808  11.910  12.088  12.264             
11  11.746  16.460  12.179  12.614  12.242  13.588             
12  12.005  16.138  12.142  12.010  11.949  12.239             
13  11.869  11.927  12.459  14.171  12.466  12.209             
14  11.779  11.892  12.025  12.962  13.263  12.018             
15  11.785  11.748  12.074  12.242  12.075  13.303             
16  12.702  11.807  12.160  12.139  12.384  12.475             
17  11.589  11.601  12.223  11.810  12.448  12.686             
18  11.742  11.681  11.921  11.889  12.121  12.029             
19  11.692  11.789  12.033  12.214  12.170  12.406             
20  11.542  11.787  12.553  12.171  12.517  12.593             
21  11.852  11.945  12.117  11.970  12.135  14.072             
22  14.391  12.533  11.857  12.802  11.993  15.582             
23  11.842  11.937  12.386  12.537  12.421  12.401             
24  11.837  12.010  12.049  12.110  12.213  12.171             
25  11.692  11.777  12.351  11.849  12.581  12.795             
26  11.815  11.669  12.020  11.899  12.878  11.813             
27  11.905  11.752  12.311  11.931  12.601  12.459             
28  11.770  11.776  12.501  11.671  12.386  12.303             
29  11.957  11.731  11.959  16.230  12.703  12.200             
30  11.669  12.608  12.035  11.966  14.507                
31  11.617                            

Autokorrigering av kommentar
 Förare Kommentar
 Linus Hollström T: 6:06.558 > 6:10.558

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -